ADAPTACIJA ELEKTROINSTALACIJA

ADAPTACIJA ELEKTROINSTALACIJE

 

Adaptacija elektroinstalacija uključuje izmjenu svih električnih instalacija u već izgrađenom stambenom ili poslovnom objektu. Izvršit ćemo procjenu postojećih elektroinstalacija kako bi utvrdili u kakvom su stanju. Provjerit ćemo koje je poslove potrebno napraviti kako bi instalacije bili sigurne. Od požara i drugih oštećenja koja mogu utjecati na objekt i uređaje.

Adaptiranje električnih instalacija vršimo u postojećim objektima u kojima postoji potreba za izmjenom ili doradom postojećih instalacija koje ne zadovoljavaju sve vaše zahtjeve. Neovisno o tome da li je se radi o promjeni položaja utičnica, sklopki i izvoda za rasvjetna tijela ili zahtjevnijim promjenama. Kao što su promjene priključne snage za radionu.

Imate li stambeni objekt u kojem su stare i nesigurne instalacije predlažemo vam da izvršite adaptaciju elektroinstalacija u prostoru. Adaptacijom ćemo izvršiti kompletnu promjenu svih elektro instalacija od postavljanja novog ormarića do potpuno novih izvoda za rasvjetna tijela. Novo postavljene instalacije osigurat će i trajnost električnih uređaja.

Promjenom električnih instalacija sprječavamo mogućnost pojave iskrenja, požara, čestog pregaranja žarulja i kvarove električnih kućanskih uređaja. Pravilno postavljene instalacije osiguravaju trajnost uređaja. Nazovite naš profesionalni tim električara koji će pronaći najbolji način za kvalitetno adaptiranje električnih instalacija u svim privatnim ili poslovnim prostorima.