VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR

Jedan od elemenata tehničke zaštite je ugradnja sustava video nadzora. Tim putem moguće je pratiti aktivnosti koje se događaju u objektu ili izvan njega. Ključni element ovo sustava su video kamere koje mogu biti fiksne ili motorizirane i pružaju široki raspon funkcionalnosti. Sustav se sastoji od jedne ili više nadzornih kamera koje su povezane s centralnom jedinicom (snimačem) koja vrši obradu signala s tih kamera. Ta jedinica omogućava praćenje situacije u realnom vremenu te omogućava pregled snimljenog materijala sa snimača. Snimke se mogu čuvati i pohranjivati na disk, mogu se prenositi na zaslonu ili im se može pristupati na daljinu, putem računala ili mobilnih uređaja.

Osim što mogu djelovati preventivno, može ih se i integrirati s ostalim sustavima tehničke zaštite. Video sistemi može poslužiti i u drugim funkcijama poput nadgledanja proizvodnje ili detektirati nepravilnosti.

Vršimo usluge

  • nabavke i prodaje opreme za 
  • isporuka i instalacija opreme
  • puštanje  u rad