MREŽE

OPTICKE MREŽE
USLUGE SLABE STRUJE
WIFI MREŽE

RAČUNARSKA MREŽA

OPTIČKA MREŽA

WiFi MREŽA

Vršimo usluge prodaje materijala i opreme za računarske optičke i WiFi mreže. Planiranje, instalacija, testiranje i certificiranje  računarskih, optičkih i WiFi mreža,  

Na osnovu Vaših potreba i zahtjeva naš tim stručnjaka će Vam ponuditi više konceptualnih rješenja za izgradnju računarskih optičkih i WiFI mreža koje odgovara vašem zahtjevu i u saradnji sa vama izabrati najbolje i najefikasnije rješenje. Isporuka i Instalacija pasivne mrežne opreme. Strukturno kabliranje, montaža kanalica, utičnica kablova, komunikacionih ormara, patch panela, polaganje kablova, montaža kompletne pasivne opreme splajsovanje mjerenje optičkih mreža .Testirane i certificiranje računarskih mreža vrši stručni tim sa najvišim standardima.